Friday, January 19, 2018

Obedience - náš nový šport?

Kamarátka ma ešte v Septembri zoznámila s OB trénerkou Romčou Polickou, že je veľmi spokojná s tým, ako trénuje. Keďže sama má so svojim NO krásnu poslušnosť a výcvikáruje, tak som prekonala strach z nových trénerov (nikoho okrem Mirky som nebrala) a skúsila sa prihlásiť na hodinu.

Hneď na prvej hodine som ostala milo prekvapená tým, koľko nových užitočných vecí som sa dozvedela. Naše OB snaženie nabralo oveľa lepší kurz. Kopu vecí už poznal zo športovky, no čisto OB cviky dosť odolávali. Teraz už neodolávajú, začína to vyzerať fajn, a hlavne nás to veľmi baví.

A ako bonus na každej hodine stretneme niekoľko cudzích psov ktoré sa s Fidom nekontaktujú, robíme spoločné odloženie a on si tak môže oveľa lepšie zvyknúť na neriešenie psov. Vidím svetlo na konci tunela.


No comments:

Post a Comment