Sunday, October 29, 2017

Hlavou proti múru, alebo kúsanie zas a znova

V lete sa Fido ukázal na poslušnosti aj na stope tak pekne, až začal vŕtať červíček ktorý mi nahovára, či to kúsanie s ním predsa len ešte neskúsiť.

A tak som Fidovi dala ešte jednu šancu - buď to do konca roka bude nejak vyzerať, alebo pokračujem v pláne poslušnosť+stopy. Našla som si konečne aj figuranta, ktorý to vidí podobne. Buď to pôjde, alebo mi normálne povie keď bude jasné, že toho psa len zbytočne trápime.

Tak uvidíme, čo z toho vypadne

No comments:

Post a Comment