Thursday, March 5, 2015

Poslušnosť od marca

Začali sme chodiť k Mirke Marcišinovej na individuálnu poslušnosť, sem si budem písať na čom máme zamakať do ďalšej hodiny

Štvrtok 5.3.

 • Chôdza u nohy
  • pamlsok tak, aby pes bol rovno a hlavu mal dohora.
  • odmeňovať aj za chôdze - odmena, uvoľňovací povel, keď dožuje tak pokračovať v chôdzi
  • robiť dlhšie rovné úseky
  • korekcie vodítkom, nebáť sa toho
  • keď sa vráti do správnej polohy tak POCHVÁLIŤ (neodmeniť)
 • Základná poloha
  • pes je príliš vpredu
  • Pridať vyrušenie od niekoho iného, pes musí mať stále správne hlavu
  • keď sa nechá vyrušiť, tak korekcia, pochvala, keď sa nenechá tak celá odmena
 • Odloženie za pochodu v sede
  • nerobiť za chôdze pri nohe ale cúvaním
  • odmeňovať len úspešné pokusy bez chyby. Tzn poviem Sadni, on ľahne - opravím, pochválim, neodmením. Odmením len keď sadne správne na prvý pokus
 • Odloženie za pochodu v stoji
  • zatiaľ iba cúvame, a keď poviem "stoj" tak cúvať prestaneme (žeby to tam mal Mach popísané?)
 • Polohy
  • vstaň zo sedu - trénovať tak, aby vstával zadnými nohami dozadu, nie že prednými vykročí
  • poloha predomnou - pamlsok pred sebou a idem dopredu, takže on vstane zadnými dozadu
  • poloha pri nohe - vodítkom poza nohy ho zatiahnuť dozadu, aby zase vstal zadnými nohami
 • Ostatné
  • Na place sa presúvame chôdzou u nohy - s pamlskom pri čumáku, aby nad tým nemusel rozmýšľať, ale nie len tak. Alebo hrou, behaním, ale nie tak že si čuchá
  • bacha na čuchanie a čumenie, zatrhnúť, nech pekne sedí u nohy alebo niečo
  • fyzická korekcia je menej zlá pre psa, než keď na neho nahučím (psychická korekcia)
  • žiadne cvičenie medzi psami. Určite nie nových cvikov, max niečo čo už fakt dobre ovláda.

Streda 18.3.

 • Chôdza u nohy
  • keď dám koniec, zmeniť smer, nech sa uvoľní do iného smeru než dopredu
  • pri sadnutí dať preč ruku, chcieť základnú polohu a až potom odmeniť
 • Základná poloha
  • pokračovať, pridať cmukanie a iné rušenie
 • Polohy u nohy
  • U všetkých odmeniť tak, aby ho to natočilo do správneho smeru - čiže ruku nie u mňa
  • Lahni odmeniť tak, aby pozeral na mňa
  • vždy si dávať pozor aby sa nevytáčal
 • Skákanie cez prekážky
  • Hocikde vonku - odložím, obídem prekážku, zavolám hop, ku mne
  • alebo aj doma, niečo hoci aj užšie nižšie - podstatné je aby na hop preskočil a neobišiel
 • Privolanie
  • Odmeňovať rukami dole u mňa aby sa musel posunúť bližšie
  • Koncovku trénovať na 20cm - stojím u neho, posuniem sa kúsok, odmením z ruky u mňa
  • Trénovať očný kontakt aj keď dám ruky na chvíľu preč, má stále pozerať na mňa
  • Predlžovať očný kontakt (vtedy neprivolávam, ja sa postavím ku psovi)
 • Odloženie / zotrvanie v povele
  • dráždiť hračkou alebo niečím, nemôže sa pohnúť, keď tak napraviť do pôvodnej polohy
  • môže dráždiť aj iný človek.
  • až keď zvládne toto od človeka, má zmysel začať riešiť psy

Streda 1.4.

 • Chôdza u nohy
  • povel, a počas búrlivého chválenia krok dopredu, po sadnutí odmeniť
  • povel, bez navádzania ísť dopredu po prvú korekciu, po nej odmeniť za chôdze
 • Odloženie za pochodu v sede
  • keď idem smerom dozadu, rychlejší krok, smerom dopredu pomaly
  • smerom dopredu s navádzaním pamlskom
  • skúšať rôzne tempá, aby pes rýchlo sadoĺ aj keď idem pomaly
 • Odloženie za pochodu v ľahu
  • zatiaľ stále smerom dozadu
  • korekcia buchnutím do čumáku - po korekcii vždy musí nasledovať ďalší pokus
  • ľahnúť musí hneď, nie že pôjde do sedu a podľa môjho výrazu potom doľahne
 • Predsadnutie
  • trénovať hlavne koncovku
  • v predsadnutí sa musí aj naprávať sám tak aby bol rovno
  • pochvala vtedy, keď správne sedí a ja mám ruky pozdĺž tela
  • pred odmenou ukončiť cvik
 • Ostatné
  • po korekcii dať príležitosť na správne predvedenie cviku (!!!)
  • dávať pozor na polohy, aby sa nevykrivoval
  • keď začne kúsať tak trošku vyškrtiť, ale hlavne v kľude, kým sa neukludní. Potom mu dať možnosť správne splniť povel a vychváliť

No comments:

Post a Comment